I en värld med begränsade naturtillgångar är det viktigt att nyttja dessa på ett ansvarsfullt sätt utan att göra avkall på kvaliteten. Hög kvalitet med minimal miljöpåverkan är ledord som genomsyrar Sonessons Inredningars verksamhet.

Materialet i våra produkter är noga utvalda och präglas av kretsloppstanken; att allt som utvinns ur naturen ska användas uthålligt, återvinnas eller omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning.

Genom världsanalyser och annan faktainsamling är vi väl insatta i förändringar som sker inom de områden som vi verkar och är rustade för att ställa om vår verksamhet efter dessa förändringar. Vi arbetar för att skydda miljön och förebygger för minimering av föroreningar och för att säkra att hela ledet i vår process är så hållbar som möjligt ur ett miljöperspektiv.

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete i samverkan med anställda, leverantörer, intressanter och kunder med målsättningen att uppfylla de krav som finns men även ta höjd för kommande kravställningar.

Sunda Hus är ett bedömnings-system gör det lättare att göra medvetna och systematiska materialval med en så låg miljö- och hälsobelastning som möjligt. Genom att välja en SundaHus bedömd produkt undviker man problem med farliga ämnen samt möjligheter att dokumentera produktvalen.

KLICKA HÄR
för mer information om Sunda Hus

Möbelfakta är en kravpaketering för möbler som innefattar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Väljer ni möbler som är märkta med Möbelfakta är ni garanterade att dessa möbler uppfyller kraven på: Produktkvalitet och säkerhet, miljövänlig produktion med återvinningskrav och att mänskliga rättigheter och arbetsförhållande upprätthålls.

KLICKA HÄR
för mer information om Möbelfakta
VISSELBLÅS
EPD-logo

EPD ger dig insikt i den totala miljöpåverkan av en produkt, inklusive dess tillverkning, användning och avyttring. Genom att välja produkter och tjänster med en tydlig EPD kan du vara säker på att du bidrar till en renare och grönare framtid.

Miljövarudeklarationen EPD är ett kraftfullt verktyg som vår värld behöver för att fatta informerade och hållbara beslut.

KLICKA HÄR
för mer information

Sonesson Inredningar har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 avseende marknadsföring och försäljning av inredningar i trä och metall för personlig förvaring.

KLICKA HÄR
för mer information

Med BIM skapas virtuella kopior på våra produkter som BIM-objekt. Dessa objekt gör våra produkter mer lättillgängliga, informativa och synliga i byggprocessen.

KLICKA HÄR
för att se våra produkter på bimobject

Byggvarubedömningen är ett bedömningssystem som främjar produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö. Målet är att stödja byggande med enbart miljöbedömda produkter. Bedömningssystemet tar hänsyn till produktens kemiska innehåll och miljö-påverkan under livscykeln, men också av produktens social påverkan i leverantörsledet.

KLICKA HÄR
för mer information om Byggvarubedömningen

För att du som kund skall känna dig trygg och säker med produkter från Sonesson Inredningar är våra produkter testade och godkända enligt gällande EN standarder.

På Sonesson Inredningar strävar vi efter perfektion i varje detalj. Därför är våra skåp inte bara omtalade utan även deras hållbarhet. Tack vare vår goda kvalitét kan vi tryggt erbjuda dig som kund 10 års garanti.

LÄS MER

Sonesson Inredningar värnar om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta med de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. För att säkerställa hållbarheten tas både kvalitet, miljö och den sociala dimensionen i beaktning vilket resulterar i att stora delar av vårt sortiment är certifierade enligt bl a Möbelfakta, Möbelfakta, Byggvarubedömningen och Sunda Hus.