MILJÖN

Sonesson Inredningar AB vill värna om miljön och vårt mål är att alltid sträva efter att arbeta med de mest miljöanpassade materialen och metoderna som finns på marknaden. En mer detaljerad beskrivning av innehållet i våra kläd- och förvaringsskåp finns i våra sammanfat-tade byggvarudeklarationer. Här finns även uppgifter om energiförbrukning, restprodukter och återvinning. Sammanfattade byggvarudeklarationer kan beställas på 040-38 39 00.
 

KVALITET

Sonesson Inredningars produkter är GS-godkända av tyska TÜV, vilket innebär att de uppfyller höga krav på kvalitet, hållbarhet och tillverkningsmetoder.

  • Transportförpackningen består av polystyren och sträckfilm av polyeten, vilket ger ett minimum av emballage.
  • Transporter utförs av speditionsföretag med dokumenterat miljöarbete.
  • Materialen i skåpen är lätt identifierbara, vilket underlättar återvinning.
  • Basta syftar till att bidra till att fasa ut ämnen med särskilt farliga egenskaper ur byggvaror.

 

 

10 års garanti.

BASTA-systemet drivs av IVL Svenska
Miljöinstitutet. BASTA-systemet syftar
till att bidra till att fasa ut ämnen med
särskilt farliga egenskaper ur byggvaror.
Sonesson kan redovisa ett antal produkter
som uppfyller dessa kritereier.

Danish Technological Institute

Sonesson Inredningars produkter är
GS-godkända av tyska TÜV, vilket
innebär att de uppfyller höga krav
på kvalitet, hållbarhet och tillverknings-
metoder.

Högsta kreditvärdighet

Materialet i våra produkter är lätt att identifiera vilket underlättar återvinning.