Sonesson Inredningar är en ledande leverantör av förvaringsskåp. Bolaget grundades redan 1892 och i mer än 100 år har vi utrustat skolor, idrottsanläggningar och andra offentliga miljöer med skåp som har öppnats och stängts fler gånger än någon orkar räkna. Du har säkert använt något av dem själv. Senast du hängde in kläderna i tennishallens omklädningsrum till exempel. Eller den där gången när du slängde in alla tyskaböcker i skolskåpet efter floppen på grammatikprovet. Men trots det hårda dagliga slitaget och den ofta ganska omilda behandlingen i skolor och omklädningsrum fortsätter de att fungera. Dag ut och dag in. Decennium efter decennium. Det är kvalitet av ett slag som gränsar till det osannolika. Kvalitet av den klassiska skolan, fast med den senaste tekniken. Det ska bara fungera.
Här nedan ser du ett urval av foldrar och broschyrer som tagits fram genom åren. Alla daterade för sin tidsepok. Vissa av dem är bläddringsbara så att du kan kika vidare på innehållet. Läs gärna också berättelsen om Wilhelm Sonesson och hur det hela startade för mer än 130 år sedan.

Klicka på bilderna och bläddra i våra foldrar från förr.

Broschyr-2-2Broschyr-2-19 Broschyr-6-51 Broschyr-4-13
Hufvudkatalog-open Hufvudkatalog-closed
Wilhelm Sonesson

WILHELM SONESSON

* 18 januari 1855    ✝ 5 oktober 1931

Nils Winkler

NILS WINKLER

* 18 oktober 1870    ✝ 28 juni 1942

Huvudkontoret

Huvudkatalog

1920

Huvudkontoret

Huvudkontoret

Östergatan 33, Malmö

Vem var Wilhelm Sonesson?

Vi får ibland just den frågan - Vem var den där Wilhelm Sonesson?
Här kommer lite information som förhoppningsvis kommer att kasta lite ljus över detta och även lite historia om företagets bakgrund.
Från inköpare till säljare Wilhelm Sonesson föddes 18 januari 1855 i ett lantbrukarhem i Stockamöllan, ett litet samhälle i mellersta Skåne. Han slog tidigt in på handelsbanan och hamnade sedan som kamrer hos Lundaföretaget Holmberg & Söner, som drev en mekanisk verkstad. Detta hände i slutet av 1800-talet då skånsk industri och handel expanderade kraftigt och det inte var svårt för en företagsam ung man att slå sig fram. Wilhelm Sonesson var mellan 1885 - 92 delägare i företaget och hade vissa förhoppningar om att få överta Holmbergs & Söner, men så blev det inte. Han slutade istället sin anställning och etablerade den 10 juli 1892 en egen firma i Malmö. Firman, som kort och gott benämndes Wilh Sonesson, hade ett kapital av 50.000 kr och dess huvudinriktning var att sälja förnödenheter till industrin - trassel, oljor och andra förbrukningsvaror. Detta var en sektor som Wilhelm Sonesson blivit insatt i genom sitt arbete hos Holmberg & Söner. Till en kamrers uppgift på ett dåtida mindre verkstadsföretag hörde nämligen att också fungera som inköpare, och det var ...

 

LÄS MER

Klicka på kollaget för att se det i full storlek.

Kollage

Klicka på bilderna och bläddra i våra foldrar från förr.

Broschyr-6-50 Broschyr-4-7 Broschyr-2-0 Broschyr-4-34 Broschyr-6-52 Broschyr-4-55 Broschyr-1-26Broschyr-6-54Broschyr-4-14 Broschyr-4-35 Broschyr-4-25 Broschyr-1-59 Broschyr-4-45 Broschyr-6-5 Broschyr-2-18 Broschyr-4-22
Vem var Wilhelm Sonesson?

Vi får ibland just den frågan - Vem var den där Wilhelm Sonesson?
Här kommer lite information som förhoppningsvis kommer att kasta lite ljus över detta och även lite historia om företagets bakgrund.
Från inköpare till säljare Wilhelm Sonesson föddes 18 januari 1855 i ett lantbrukarhem i Stockamöllan, ett litet samhälle i mellersta Skåne. Han slog tidigt in på handelsbanan och hamnade sedan som kamrer hos Lundaföretaget Holmberg & Söner, som drev en mekanisk verkstad. Detta hände i slutet av 1800-talet då skånsk industri och handel expanderade kraftigt och det inte var svårt för en företagsam ung man att slå sig fram. Wilhelm Sonesson var mellan 1885 - 92 delägare i företaget och hade vissa förhoppningar om att få överta Holmbergs & Söner, men så blev det inte. Han slutade istället sin anställning och etablerade den 10 juli 1892 en egen firma i Malmö. Firman, som kort och gott benämndes Wilh Sonesson, hade ett kapital av 50.000 kr och dess huvudinriktning var att sälja förnödenheter till industrin - trassel, oljor och andra förbrukningsvaror. Detta var en sektor som Wilhelm Sonesson blivit insatt i genom sitt arbete hos Holmberg & Söner. Till en kamrers uppgift på ett dåtida mindre verkstadsföretag hörde nämligen att också fungera som inköpare, och det var sin erfarenhet av denna syssla som Wilhelm Sonesson nu utnyttjade för egen vinning. Efterhand utökade Sonesson sitt sortiment och tog upp import av andra industri- och byggnadsvaror. Han förstärkte också sin firma personellt genom att fr o m mars 1893 ta in en kompanjon vid namn Nils Winkler. Firman inrymdes till en början i en fastighet på Stortorget 16 i Malmö men redan 1898 uppfördes en egen affärsfastighet i fem våningar vid Norra Vallgatan 40. Rörelsen utvecklades i rask takt och 1904 uppfördes på en intilliggande tomt, Östergatan 35 en modern kontorsfastighet i fem våningar. Några år senare inköptes den bredvidliggande Kleinska fastigheten, Östergatan 33. Bolaget förfogade även över stora lager- och oljemagasin vid hamnen och 1930 uppfördes i industrihamnsområdet en ny lagerbyggnad som under åren byggdes ut efterhand som bolaget växte. I slutet av 1890-talet öppnades kontor i Köpenhamn, vilket administrerades av ett särskilt dotterbolag. Dessutom fanns avdelningskontor med lager i Stockholm och Göteborg. Aktiekapitalet var 2.600.000 kr och ca 130 personer var anställda. Winkler tog över Under firmanamnet Wilh Sonesson & Co arbetade Sonesson och Winkler vidare med sin grosiströrelse. Produktprogrammet växte oavbrutet. och förutom allehanda förbrukningsvaror sålde de båda kompanjonerna maskiner och maskintillbehör, verktyg för industrin och bygg branschen, värme- och sanitetsutrustning, redskap av olika slag samt mycket annat. Den 30 december 1911 ombildas firman till aktiebolag med namnet AB Wilh Sonesson & Co och vid denna tidpunkt lämnade Wilhelm Sonesson rörelsen. Han drog sig tillbaka till den lantegendom han skaffat sig och därmed är också upphovsmannen till Sonesson borta ur bilden. Nils Winkler var nu ägare till företaget tillsammans med sju avdelningschefer, som var och en drev sin produktgrupp. Grosshandelsverksamheten hade redan före Wilhelm Sonessons utträde börjat kompletteras med en del tillverkningsföretag, bl a en bindgarnsfabrik, en filfabrik och en armaturfabrik. Även det välkända grävmaskinstillverkaren Åkermans ingick i företaget. De båda världskriget var för många svenska företag en verklig guldålder och såväl Wilh Sonesson & Co:s grosshandelsrörelse som dess tillverkningsföretag expanderade kraftigt och hade god lönsamhet. Omstrukturering till industriföretag Under 1930-talet hade Nils Winkler börjat att intressera sig för politik och när hans son tog över som VD ägnade han all tid åt detta och blev senare även riksdagsman. Vid Olof Winklers bortgång 1959 tillträdde civilekonomen Alf Lüning. Han blev den som omstrukturerade Sonesson och förvandlade det till ett industriföretag. Wilh Sonesson & Co bestod nu av grossistavdelningarna Maskiner, Verktyg, Rör, Sanitet, Pumpar, Olja och Diverse specialprodukter samt dotterbolagen Damaverken AB, Svenska Bindgarnsfabriken AB, Schmidts Boktryckeri AB, AB Malmö Armaturfabrik, AB Sveriges Förenade Filfabriker och Maskinfabriks AB Gothia. Den 1 mars 1961 ändrades bolagsnamnet AB Wilh Sonesson & Co till Wilh Sonesson AB och därefter kom företaget att bedrivas i koncernform.   Därmed sätter vi punkt för berättelsen om Wilhelm Sonesson och hans företag och hoppas vi kunnat svara lite utförligare på frågan. - Den där Wilhelm Sonesson, vem var det?