MEDICINSKÅP med 2 fack

Medicinskåp 2-fack med nyckellåsning. Vänstra delen av skåpet används för läkemedel som
sjuksköterskan skall komma åt. I den högra delen förvaras doserande läkemedel. Tillverkat i
2 mm stålplåt.

Höjd
350 mm
Bredd
350 mm
Djup
170 mm
Vikt
8 kg