PALLSTÄLL bärbalk Z105-20

Önskar du att sätta ihop det optimala pallstället anpassat till dina behov och möjligheter?
Välj bland stegar, balkar och tilläggsutrustning och bygg ett hyllsystem med optimalt

nyttjande för dig. Kom ihåg 2 st säkringsplintar per balk. Stegarna levereras komplett i gal
-
vaniserad version och är godkänd för en sektionsbelastning på 8.000 kg till och med 4,5 m

höjd. Stolpbredden är 90 mm. Balkar och tilläggsutrustning är rödlackerade i RAL 2002.

Mått

Höjd
105 mm
Djup
45
Bredd
950 / 1200 / 1850 / 2300 / 2750 mm

Kapacitet/balkpar

Bredd
950 mm - 2600 kg
Bredd
950 mm - 2600 kg
Bredd
950 mm - 2600 kg
Bredd
950 mm - 2600 kg
Bredd
950 mm - 2600 kg