PALLSTÄLL bärbalk Z160

Önskar du att sätta ihop det optimala pallstället anpassat till dina behov och möjligheter?
Välj bland stegar, balkar och tilläggsutrustning och bygg ett hyllsystem med optimalt

nyttjande för dig. Kom ihåg 2 st säkringsplintar per balk. Stegarna levereras komplett i gal
-
vaniserad version och är godkänd för en sektionsbelastning på 8.000 kg till och med 4,5 m

höjd. Stolpbredden är 90 mm. Balkar och tilläggsutrustning är rödlackerade i RAL 2002.

Mått

Höjd
160 mm
Djup
45 mm
Bredd
2750 / 3000 / 3300 / 3600

Kapacitet/balkpar

Bredd
2750 mm - 4500 kg
Bredd
3000 mm - 4500 kg
Bredd
3300 mm - 4450 kg
Bredd
3600 mm - 4120 kg