PALLSTÄLL gavelstege

Önskar du att sätta ihop det optimala pallstället anpassat till dina behov och möjligheter?
Välj bland stegar, balkar och tilläggsutrustning och bygg ett hyllsystem med optimalt

nyttjande för dig. Kom ihåg 2 st säkringsplintar per balk. Stegarna levereras komplett i gal
-
vaniserad version och är godkänd för en sektionsbelastning på 8.000 kg till och med 4,5 m

höjd. Stolpbredden är 90 mm. Balkar och tilläggsutrustning är rödlackerade i RAL 2002.

Höjd
1550 / 2000 / 2500 / 3000 / 3500 / 4000 / 4500 mm